Hiron

Hiron

Hiron je još jedna manja planeta koja kruži Suncem, a takođe je u snažnoj vezi sa znakom Strelca i sazvežđem Kentaura. Ovde nećemo govoriti o njegovom pravilu, kao što se ističe i nikako ne odgovara bilo kom sistemu. Naš jedini cilj je razumeti njegove moguće manifestacije čim shvatimo njegovu ulogu u mitologiji i astrološkim interpretacijama. Kao prvi Astrolog i onaj koji društvo nije prihvatio, „zajednici“ i svi fokusirani na zemaljske, instinktivne i osnovne potrebe i instinkte, Hiron je nešto najbliže prosvetljenju koje smo u stanju da dostignemo u ovom životu. Orbita mu je postavljena između Saturna i Urana, i možemo videti da predstavlja most koji moramo preći da bismo dostigli tačku neviđenog, univerzalnog, izvan običnog, dostizanje našeg stvarnog ispunjenja kroz prosvetljenje.

Hiron u mitologiji

U mitologiji, Hiron je bio jedan od kentaura, predstavljajući se kao njihov učitelj, iscelitelj i inovator, a ujedno je bio i prvi astrolog u grupi. Dok su drugi kentauri imali telo čoveka i noge konja, Hiron je bio jedini koji je imao i ljudske prednje noge, a po rođenju je bio otuđen kao različit i humaniji od ostalih u svojoj vrsti. I njegova priroda je bila drugačija, i dok su njegovi drugovi pili i okretali se da zadovolje svoje instinktivne potrebe, Hiron je praktikovao različite tehnike isceljenja, otkrivajući biljne lekove i proučavao nebo.

Iako se razlikovao od ostalih u svojoj vrsti, uspeo je da koegzistira sa grupom sve dok ga Herakles nije posetio i dobio sveto vino. Njegov miris privlačio je kentaure i u svim verzijama mita to je dovelo do sukoba i otrovne strele su ispaljene, a jedna od njih je greškom pogodila Hirona. Pošto je on bio besmrtan, otrov sa strelice zadavao mu je nepodnošljive bolove iz dana u dan, ali nije ga mogao ubiti. Na kraju se oslobađa boli trgujući svojom besmrtnošću u zamenu za Prometejevu slobodu i kreće se na Olimp gde gori zajedno sa bogovima.

Tumačenje

Kao da je Hironova uloga uloga veze Jupiter-Uran, koja omogućava lečenju čovečanstva, ali isto tako je osuđena od okolne grupe opština. To znači da je to sve ono što još uvek nismo spremni da prihvatimo kao normalno, što predstavlja poslednju granicu prema Uranu. Ulogu Hirona u svakodnevnici nije lako ugraditi, uglavnom zbog arhetipske povrede koju nosi u sebi. Budući da je negde gotovo izvan našeg dosega, to se može manifestovati kroz objektivne okolnosti koje unose mnogo bola i pritiska u naše postojanje.

Mit o Hironu prikazuje Herakla kao svog prijatelja kao i njegovog slučajno pogubljenje. Na jeziku astroloških interpretacija, ovo opterećuje Hirona slučajnim povredama koje je prouzrokovao naš prijatelj ili neko blizak nama, neko herojski i osoba na koju bismo gledali. Kuća u kojoj boravi uvek govori o rani sa kojom moramo da živimo, a njen najizazovniji položaj je prvo postavljanje kuće, koje nam daje Hironovu ulogu na ličnom i fizičkom nivou. Njegove predavačke veštine i povezanost sa kentaurima govore o Strelčevoj prirodi i kvalitetima, ali stavljajući naglasak na ljudsku stranu znaku, gde je znanje mnogo bliže ljudima i instinktima. Što je veći taj jaz i naše odvajanje od materijalnog sveta tela i instinkta, to će veče biti nevolje. Njegova poslednja žrtva je njegova besmrtnost, govoreći o simbolici spremnosti davanja života samo da bi neko drugi mogao da živi.

Sa pozitivne strane, neverovatna učenja i isceljujuće moći koje Hiron nosi u svojoj suštini, često čine najbolje lekare, psihologe i alternativne iscelitelje. Budući da smo pod snažnim uticajem Hirona, daje nam mogućnost da pomažemo drugima a da nismo u mogućnosti da pomognemo sebi. Motivacija za pomoć dolazi iz sopstvenog nerešivog bola i patnje. Iako njegova priča nije nimalo laka, može biti prilično ispunjavajuća ako se uzme pozitivna uloga i održi ravnoteža sa okolinom, tako da naše ime ostane skriveno od očiju, ali naša učenja pronalaze način da utiču na ljudsku svest.

Izrada Natalne Karte

https://horoskop.gold/wp-content/uploads/2020/02/ceo-logo-horoskop-gold-640x108.png

Oglasi se na sajtu kao Astrolog

Ukoliko ste astrolog možete se oglasiti na našem sajtu.

Stiropor Lajsne

Copyright© Horoskop Gold